Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften består i att utveckla valda delar av gränssnitten OSA/Parlay samt Parlay X Web Services, som gränssnitt till Teligent P90/E-plattformen. Gränssnitten skall användas av externa utvecklingsverktyg och applikationsservrar som exekverar tjänster mot Teligents plattformsprodukter.

OSA och Parlay är öppna standarder för utveckling av tjänster i moderna tele- och datanät så som 3G, VoIP/Next Generation Networks, GSM , IN och traditionella telenät. Gränssnitten används för att utveckla tjänster som Mobilsvar, Positionering, Presence, VPN, Spel, Multimedia Messaging, Prepaid, mm.

De undersökande delarna av uppgiften består bl.a. av att undersöka prestanda, prioritering av funktioner, hantering av Service Level Agreements samt hur detta appliceras på befintlig transaktionsplattform.

Studenterna kommer att komma i kontakt med teknik som CORBA, C++, UML, Web Services, SOAP, XML samt proprietära tekniker och protokoll utvecklade av Teligent. Vi ser gärna att ett team på 2-3 personer tar sig an uppgiften som kan varieras på 10-20 poäng per person.Om Teligent AB
Teligent har idag kontor i 9 länder. Tillsammans med våra partners är vi verksamma i ytterligare ett stort antal länder. Vi har successivt byggt upp en global verksamhet och har under 2003 ökat vår närvaro på flera tillväxtmarknader. Nya geografiska marknader som Kuwait, Ryssland, Västindien och delar av nordvästra Afrika har tillkommit, samt att vi har öppnat nya lokala regionkontor i Singapore, Dubai och Brasilien.

Försäljningen sker dels direkt, dels indirekt via den allt viktigare partnerförsäljningen.
Bland dessa partners återfinns Tekelec, IBM och Ericsson.

Kunderna utgörs av teleoperatörer. Den största delen av orderingången under 2003 är från mobiloperatörer, resterande del från framförallt fastnätsoperatörer. Teligents lösningar används idag av ledande operatörer som AT&T Wireless, BT, Tele2, Telefónica, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen.

Teligent erbjuder avancerade lösningar baserade på tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Teligent P90/E är en egenutvecklad systemarkitektur anpassad för segmentet vi är verksamt inom med fokus på flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet i telenät.

En av fördelarna med Teligent P90/E är att alla slags mervärdestjänster kan tillhandahållas
från samma plattform, oberoende av såväl operativsystem som nät.
Teligent P90/E är IP-baserad, och förberedd för lösningar för traditionella nät, IP nät samt mobila 2G och 3G nät. Några exempel på framgångsrika mervärdestjänster är meddelandehantering (mobilsvar och liknande), förbetalda mobilabonnemang (kontantkort och liknande) och lösningar för det mobila kontoret.

Besök gärna http://www.teligent.se för ytterligare information.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.