Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Både den strategiska och operativa prissättningen av kollektivtrafiken påverkar dess intäkter och antalet resenärer ¿ två av branschens viktigaste framgångsmått. De svenska länstrafikbolagen prissätter på olika sätt vilket gör att man kan formulera ett antal intressant och viktiga frågor:

Vad tycker dagens resenärer om prisnivåerna?
Vad tycker dagens resenärer om antalet och varianter av färdbevis?
Vilket samband finns mellan prisstrategi, operativ prissättning (prisnivåer etc) och kundnöjdhet?
Beror ovanstående svar på hur man reser, hur gammal man är, osv?
Hur skulle resenärerna reagera på en prishöjning under högtrafiktid (mindre trängsel)?

Vi önskar genomföra en undersökning i så många län som möjligt i Sverige där vi vill ha svar på ovanstående (och många fler) frågor. Härmed bjuder vi in studenter att skriva sina uppsatser och examensarbeten tillsammans med Sveriges ledande prissättningsföretag.


Berörs du av kollektivtrafiken och vill vara med och påverka dess framtida utformning? Skicka i så fall en intresseanmälan till [email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.