Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-29

LIST - Lokala Innovationer Skapar Tillväxt Uppfinnarförening vill undersöka förutsättningarna för innovationer i X-län(Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppfinnarföreningen LIST startade för två år sedan. Det primära intresseområdet är Gävleborgs län. Under 2003 pågår ett förberedande projekt inför ett eventuellt större projekt som skall stötta innovatörer i länet att utveckla sina idéer och produkter. Föreningens uppfattning är att utveckling av innovationer har en stor potential att skapa nya och bibehålla gamla arbeten i länet. Dock är stödet, såväl från offentligt som från allmänhet, lågt. Föreningen tänker sig att det beror på okunnighet om innovationers betydelse för samhällsekonomin och för tillväxt i synnerhet.

Föreningen vill därför att man genom ett uppsatsarbete som bygger på ett utarbetat frågeformulär, kontaktar 100-200 personer per kommun i länet (det finns 10 kommuner i Gävleborgs län), ställer frågor av typ: Har du någon gång haft en bra idé ?, Vet du var du skall vända dig ? osv.

Kontaktperson från föreningen LIST - Stefan Wiklund 070-5783631.

Allmänna frågor om undersökningsarbetet: Olle Wängsäter 070-5894477

Eventuell handledare på högskolan i Gävle: Johan Gaddefors 026-648996.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.