Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

VSV Frakt AB - prissättning och anpassnign av resurser för transporter till och från Norge.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
VSV Frakt AB är ett företag med affärsidé att bidra till värdefull förädling av svensk skogsråvara genom att utveckla och erbjuda tjänster i logistikkedjan skog-industri. Vi tillhandahåller bland annat avverkning, transport av rundvirke, flis och biobränsle samt logistiklösningar.

Syfte
VSV Frakt AB vill på ett bättre sätt kunna prissätta och anpassa resurser för transporter till och från Norge

Metod
I första steget av arbetet bör följande uppgifter klarläggas:
- Procedur vid gränspassage, såsom tullhandlingar, väntetider och öppettider
- Trafikregler
- Mottagningsplatsernas öppettider

Sedan har vi tänkt oss ett antal kalkyler som belyser utfallet av att köra:
- med svenskt ekipage utan returlass
- med svenskt ekipage med returlass
- med norskt ekipage utan returlass
- med norskt ekipage med returlass

Vi vill gärna ha några typfall med respektive typ av körning där man ser skillnaden mellan att köra långt respektive kort sträcka på norska eller svenska sidan av gränsen.

Uppgifter kan samlas in genom enkäter eller intervjuer med berörda enheter. I kalkyleringsstadiet finns det en del utarbetade kalkyler som kan anpassas, men det kan även bli aktuellt att ta fram nya beräkningsmetoder.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.