Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-12

Komfortstudie av vägbulor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att jämföra upplevd komfortstörning från olika vägbulor.
Bakgrund
Vid kollosion mellan fordon och oskyddade trafikanter (gående, cyklister...) är det mycket hög risk för svåra personskador om kollosionsfarten är över ca 30 km/tim. Det mest kostnadseffektiva sättet att vid övergångsställen dämpa farten till 30 km/tim har visat sig vara byggande av vägbulor. Tyvärr framkallar många av dagens vägbulor potentiellt farliga stötar och onödigt obehag även i låg fart, buller och markvibrationer samt ryckig körning med hög miljöbelastning. Under perioden 2001-2003 har en ¿stötfri¿ fartdämpande vägbula tagits fram vid Vägverket Konsult. Det stötfria guppet är mönsterskyddat av tillverkaren Gunnar Prefab AB i Rättvik. Guppet tillverkas i armerad betong som gjuts i form på fabrik, och finns kommersiellt tillgängligt sedan sommaren 2003.
Arbetets innehåll
Du ska kartlägga skillnader i upplevd komfortstörning från det stötfria guppet och från andra vägbulor. Upplevelserna ska jämföras med värden från beräknade vibrationsförlopp, samt med uppmätta vibrationsvärden.
Arbetet kan med fördel koordineras med ett parallellt examensarbete ¿Hälsopåverkan från vägbulor¿.
Metod
Litteraturstudier av liknande undersökningar. Intervjuer med förare. Under testkörningarna, omfattande olika fordon och farter, mäter du även löpande effektivvärde för helkroppsvibrationer på förarplats enligt standard SS-ISO 2631-1 (1998) samt buller inne i kupén. Guppens profil mäts upp. Med hjälp av datorsimuleringar av färder över guppen beräknas teoretiska vibrationsförlopp. Intervjuresultaten jämförs med de fysikaliska mätvärdena och med de teoretiska vibrationsförloppen.
Lämplig utbildning kan vara högskoleutbildning med inriktning fysikalisk yrkeshygien, alternativt Farkostteknik eller Maskin med inslag av biodynamik och human factors.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.