Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utifrån ÖLA 00 har Eda kommun tecknat ett lokalt kollektivavtal och en skolutvecklingsplan. ÖLA 00 löper under tiden 2000-04-01 till 2005-03-31. Eftersom avtalet går mot sitt slut är vi intresserade av att få en utvärdering/uppföljning enligt följande:
* Uppföljning av samtliga mål/åtgärder i dagsläget
* Arbetsplan för det fortsatta arbetet
* Kommunikation om resultatet med beställare och intressenter

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.