Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-02

Elektrokroma displayer: Adressering av elektrokemiska celler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fysikalisk-kemiska institutionen på Uppsala Universitet (NEMO-gruppen: [email protected], [email protected]) och IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, Mölndal) utvecklar sedan några år en ny typ av lovande elektrokroma (elektrokemiska) displayer med elektroder av nanomaterial och färgämnen http://www.nanodynamicsgroup.com. Man samarbetar även med andra grupper på Uppsala Universitet (Analytisk kemi (lei[email protected]) och Fasta tillståndets elektronik ([email protected], [email protected]) för att ta fram elektrokroma aktiv-matrisdisplayer.

För närvarande erbjuder grupperna följande projekt:
Adressering av elektrokemiska celler - elektrokemi / elektronik
I projektet används ett makroskopiskt modellsystem med 3´3 elektrokemiska celler för grundläggande studier av principer för elektronisk adressering av elektrokemiska celler. Resultaten förväntas vara till gagn för utformningen av elektrokroma matrisdisplayer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.