Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-05

Mätning av el från vindkraftverk (48)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vindkraftverk som är installerade i direkt anslutning till lantbruk eller småföretag är också anslutna till elnätet, som de använder som batteri. Man får emellertid i regel mindre betalt för den el som säljs (matas ut) än man får betala för den el som köps (matas in). Vissa elbolag i Sverige går med på ett enklare arrangemang netto-mätning som innebär att den utgående strömmen dras från den ingående direkt på elräkningen (utan att gå omvägen över kr/kWh). Detta är de dock inte skyldiga till. Vissa länder och delstater i USA har lagar som garanterar sk net-metering med lite olika bestämmelser för vindkraftverkets max storlek, eller krav på att den egna förbrukningen ska vara minst lika stor som verkets produktion.
Uppgiften är att beskriva den praxis som finns i Sverige, de lagar som finns i andra länder, samt att föreslå lämpliga bestämmelser för detta för Sveriges del.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.