Sökning: "monte carlo-simulering"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet monte carlo-simulering.


Inkom Exjobbsförslag
2011-04-14Fibre network structure generation and analysis in C++ (inaktivt)
2010-12-01Fibre network structure generation and analysis in C++ (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-04-19How does uncertainty in digital elevation data obtained by laser scanning affect the outcomes of hydrological modelling? (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2003-11-24Simulering av laddningstransport i halvledare (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-04-04Monte Carlo metoder i ekonometri (inaktivt)
2003-01-20Protein Folding Simulations/2 (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.