Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Rostringar i potatis (Spraing in potato)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rostringar i potatis. Pulverskorvsvampen överför potaitismopptoppvirus
och i känsliga sorter bildas rostringar inuti knölen. Forskning pågår för
att ta reda på mer om hur vektoröverföringen går till och hur virusets
gener är involverade. Undersökningar av resistens hos Solanum tuberosum och
andra Solanumarter görs, när det gäller känslighet för virus såväl som
vektor. Metoder som används är RT-PCR, sekvensering och serologi kopplat
till amplifiering med PCR. Handledare är forskare Maria Sandgren och Eugene
Savenkov.

Spraing in potato. The powdery scab fungus transmits potato mop-top virus.
In sensitive cultivars brown rings develop in virus-infected tubers.
Research is carried out on the interactions between the virus and its
vector, both at plant and genetic level. Investigations of resistance to
the virus and vector in Solanum tuberosum and other Solanum spp. is carried
out Methods used: RT-PCR, sequencing and serology. To be carried out
together with Maria Sandgren and Eugene Savenkov (both post-docs)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.