Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-08

Beräkningsmodell för flygförseningskostnad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förslag på uppdrag: Att finna en BERÄKNINGSMODELL för beräkning (helst i excel) av kostnaden på grund av försening (samhällskostnaden) för en personminut, oavsett passagerarkategori. Modellen skall kopplas till DARSA -systemet (Delay Analysis Report at Swedish Airports). DARSA är ett dataprogram där vi får ut antalet försenade flygningar och antalet passagerare. Beräkningsmodellen skall vara jämförbar med den beräkningsmodell som används av Eurocontrol som internationell standard för redovisning. Beskriv konsekvensen och utfallets beroende av vilka faktorer som påverkar kostnaden, såsom miljöeffekter, restidskostnader etc.
Arbetet innebär i även en litteraturstudie för att få fram relevant information.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.