Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-07

Enkät till kvinnor i bioenergibranschen (Hofors)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett EU-projekt Biovärme UWX genomförs inom länen Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Projektets huvudmål är att öka användningen av biobränsle i de tre länen. Dessutom finns 12 delmål uppsatta varav delmål nr 1) är Att främja sysselsättning, ekonomi och en god miljö och delmål nr 4) Att arbeta för att fler kvinnor engageras.

En enkät behöver genomföras för att ta reda på hur de kvinnor som idag arbetar inom branschen upplever sin situation och vad som styrt deras yrkesval. Enkäten skall omfatta kvinnor i de tre länen och gå till de som direkt sysselsätts inom bioenergibranschen. Kvinnor som har rent adminstrativa sysslor skall ej ingå i enkäten.

MÅL: Att få fler kvinnor sysselsatta i branschen.

SYFTE:

* Genom en enkätundersökning ta reda på hur kvinnor upplever att arbeta i branschen och vad som styrt deras yrkesval.
* Utifrån enkäten få fram faktorer som är betydelsefulla för att fler kvinnor ska se bioenergibranschen som en positiv arbetsmarknad.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.