Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-04

Populärversion av årsredovisning (KA 06)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisationen, som finns i Kalmar, har en ganska omfattande årsredovisning som de önskar att någon kunde göra en populärversion. Deras nuvarande årsredovining är ganska gedigen och de behöver en förkortad och mer lättfattlig version som de kan dela ut.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.