Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Översyn av detaljplaner i ett villaområde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sunnersta i södra Uppsala har ett lapptäcke av många små detaljplaner från olika tider. Planbestämmelserna skiftar på ett omotiverat sätt. Bebyggelsetrycket är högt. Vid översynen gäller det att harmonisera planbestämmelserna i området på ett sådant sätt att ny bebyggelse och tillbyggnader kan släppas fram, men utan att väsentliga andra värden går förlorade.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.