Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Miljöpotentialen hos bredbandstjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allt fler blir medvetna om att olika IT-lösningar är till stor nytta i arbetet för en hållbar utveckling, bland annat genom att ersätta resor (tele- och bildkonferenser), spara energi (styr- och reglerteknik) och naturresurser (digitaliserad information).
Möjligheter till t ex Video(bild)konferenser, Distansutbildning och Distansarbete.

GreenIT (www.greenit.se) arbetar som konsult med dessa frågor åt bland annat Telia och Stockholms stad. Vi är nu intresserade av att närmare utforska miljöpotentialen av bredbandstjänster.

Eftersom en stor del av hushållen på sikt kommer att få tillgång till bredband är detta teknikskifte intressant att studera då vi
tror att det kommer att öppnas nya intressanta möjligheter för en resurseffektivare livsstil.

Examensarbetets syfte är dels att grovt inventera vilka bredbandstjänster som tros introduceras inom de närmaste åren och dels att göra en översiktlig miljöbedömning av dessa tjänster. För ett urval tjänster bör en grundligare miljöbedömning göras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.