Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett aktuellt forskningsprojekt vid inst f farmaceutisk biovetenskap, Biomedicum, Uppsala universitet. Lämplig bakgrund är 120 p inom kemi/biokemi/biologi eller farmakologi: Alla tidigare beskrivna lipoxygenaser innehåller järn, men vi har upptäckt och klonat det första lipoxygenaset med mangan i enzymets aktiva centrum. Lipoxygenaser är av medicinsk betydelse vid inflammation och används industriellt som blekningsmedel. Mangan-lipoxygenas tillhör samma genfamilj som järn-lipoxygenaser, men har en rad unika katalytiska egenskaper. Vi har sekvenserat genen för mangan-lipoxygenas och arbetar med att uttrycka mangan- lipoxygenas i bakterier, insektsceller och jäst. Målet är att mutera viktiga aminosyror och undersöka enzymaktiviteten och metallcentrum med elektron- paramagnetisk resonans. I projektet får du lära dig molekylärbiologiska metoder och systematiskt studera lipoxygenasers enzymatiska funktion och dess metallbindande ligander.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.