Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-20

Optimering och kvalitetssäkring av informationsflöde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
BUC och SCOP är två säljstödsverktyg som beräknar fordonets prestanda till offerter och certifikat. Informationsflödet för dessa två simuleringsprogram är i dagsläget inte kartlagt och därför inte kvalitetssäkrat. Eftersom flödet inte är kartlagt och standardiserat är det inte heller optimerat, vilket minskar tiden som finns tillgänglig för ren utveckling. En optimering och kvalitetssäkring behövs då säljarna och myndigheter måste kunna lite på att simuleringarna stämmer.

Mål:
Kartlägg och visualisera informationsflödet för BUC och SCOP. Ta fram en optimerad och kvalitetssäkrad process för indata, från mätning till offert/certifikat.

Uppdragsbeskrivning:
Kartlägg och visualisera hur dagens rutiner fungerar. Undersök sedan hur processen borde gå till enligt SCANIAs standard. Undersök även vilka andra modeller som finns. Utveckla sedan dagens process så att flödet blir kvalitetssäkrat och optimerat. Exjobbet innebär till stor del att prata med olika grupper på SCANIA och se hur rutinerna kan förbättras på respektive grupp. Exjobbet kan även innebära en del programmering för att visa att den nya metoden fungerar.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör inom maskinteknik, industriell ekonomi, systemvetare eller motsvarande

Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Snarast
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare: Mikael Curbo, 08-553 828 23, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-65” skickas till: [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.