Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-10

Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
2004 genomförde två studenter från GU en enkätundersökning av nyföretagandet i Mölndal som publicerades som en D-uppsats. Sedan dess har samhällets informationssystem för att hjälpa nyföretagare utvecklats. En omfattande förändring av regelverk och skattesystem har också genomförts. Har dessa förändringar påverkat viljan att starta företag? Vi har under 2010 sett en kraftig ökning av antalet nya företag, men vet inte vilka faktorer som ligger bakom ökningen. Det är intressant att kartlägga och även att göra en jämförelse med studien från 2004.

Exempel på frågeställningar är; i samhällsdebatten har det hävdats att bemanningsföretagen driver de anställda att istälelt bli uppdragstagare, stämmer det? Har det stora antalet varsel under 2009 påverkat bilden? Har samhällets utökade information och stödsystem påverkat? Stöd från andra system, organisationer? Förändringar i synsätt på egenföretagande?

Studien bör genomföras som en intervju- och/eller enkätundersökning. Vi kan tillhandahålla namn och adressuppgifter på samtliga nyregistrerade företag i kommunen under 2010, ca 400 företag.

Detta ex-jobb genomförs på uppdrag av näringslivsenheten, Mölndals stad. Mer information om oss finns på http://www.molndal.se

Lämplig utbildningsprofil företagsekonomi, samhällsplanering eller statistik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.