Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-08

Databehandling för radarsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Electronic Defence Systems har tillsammans med avdelningen för Signaler och System på Chalmers tagit fram avancerade målföljealgoritmer för att kontinuerligt kunna följa flertalet mål i komplexa mätsituationer. Exempel på sådana är små maritima mål, där sjövågor gör det svårt för detektionsalgoritmerna att urskilja vad som är mål och vad som är signaler från bakgrunden, s.k. klotter. Det finns ingen vedertagen metod för att hantera detta, men ett vanligt tillvägagångssätt är att tillämpa en s.k. track-before-detect algoritm (TBD). Vi har som mål att testa ett flertal olika metoder för att starta upp målspår som är dolda i sjöklotter med TBD, bland annat genom att använda Hough-transformen.
Målet med detta exjobb är att modellera sjöklotter och utvärdera några olika algoritmer i MATLAB. Vi siktar även på att testa metoderna på riktiga data och om de visar sig fungera bra; implementera för att fungera skarpt i radarsystemen. Placeringen är på Saab EDS i Kallebäck.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med en bakgrund från F,D, E, eller liknande, med intresse av tillämpad matematik och med goda Matlab-kunskaper.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner:
Johan Degerman, handledare
tfn: +46 31 794 9875
Lars Sundell, rekryterande chef
tfn: +46 31-7948748


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.