Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-24

Ekosystem för journalister

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur jobbar en journalist idag och hur kan tekniska hjälpmedel såsom mobil och dator effektivisera dennes arbete.

Vissa verktyg kan förändras, men vi avser att undersöka närmare hur de större organisationerna runt om i världen arbetar med sina skrivande journalister.

Två stycken prototyper för tekniska hjälpmedel finns framtagna, men dessa skall arbetas om med kunskap ur det arbete som detta x-jobb genererar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.