Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-04

Kartläggning av dagvattensituationen i Knivsta kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Knivsta kommun är en expansiv kommun som står inför stora exploateringar. Knivsta har som mål att få en hållbar och energisäker bebyggelsestruktur, och ska därför ta fram en dagvattenpolicy. Ett viktigt underlag till denna är en kartläggning av dagens dagvattensituationen i Knivsta, Alsike och i industriområdet AR. En analys av klimatförändringarnas påverkan på dagvattenhanteringen bör också ingå.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.