Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-21

Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I vår helekofria motorakustikcell vill vi mäta ljudeffekt, vilket man normalt sett gör med en standardiserad mikrofonsfär. Tyvärr kan vi inte placera mikrofoner under motorn enligt standard. Tanken är att utgå från de FE-motor modeller vi använder för ljudberäkning för att undersöka bästa placeringen för mikrofoner under motorn samt ta fram korrektionsfaktorer för dessa. För att utöka frekvensområdet och verifiera beräkningarna kan det bli aktuellt att komplettera med mätningar.

Mål
Få fram korrektioner för mikrofonerna i ”ljudeffektsfären”

Uppdragsbeskrivning
-Litteraturstudie av korrektionsmetoder
-Komplettera FE motormodellen med väsentliga delar av motorcellen
-Beräkna ljudfältet för några motorer och ljudtrycket i standardiserade mikrofonpositioner samt i nya möjliga positioner.
-Utvärdera placeringar och korrektioner av de mätta ljudtrycken, så att en korrekt ljudeffekt kan beräknas.
-Om tiden medger komplettera med vissa mätningar.
Utbildning/linje/inriktning

Utbildning, linje eller inriktning: Civ.ing linje med inriktning mot akustik och signalanalys
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Våren 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Ola Jönsson, NMBD, 08-553 85213, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-81” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-12-31


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.