Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-09

Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Flash Drying & Baling Technology arbetar sedan några år tillbaka i en modell för strategisk produktutveckling som bygger på lean-principer. Modellen behöver kompletteras med bättre verktyg för att systematiskt kartlägga kundbehov inom olika kundgrupper globalt och sedan överföra dessa behov till tekniska specifikationer (målbilder) i samband med att nya produktutvecklingsprojekt planeras. Det finns också ett behov av att ta reda på kundernas åsikter om hur väl Metsos produkter uppfyller de identifierade kundbehoven och jämföra detta med hur samma kund upplever att konkurrerande produkter uppfyller samma behov.

Uppgiften för studenten är att:

1) Utveckla en metod för systematisk kartläggning av kundbehov och översätta dessa till tekniska specifikationer och målbilder i utvecklingsprojekten, med syftet att maximera kundtillfredsställelsen med de nya produkter som utvecklas.

2) Utveckla en metod för att mäta hur väl Metsos kunder upplever att egna och konkurrerande produkter uppfyller de identifierade kundbehoven.

3) Prova att använda de föreslagna metoderna i det strategiska utvecklingsarbetet, utvärdera hur väl de fungerar och göra eventuella justeringar.

Arbetet innebär att utifrån beskrivna metoder i litteraturen, och genom att lära av andra framstående organisationer, föreslå skräddarsydda metoder som uppfyller Metsos behov. Den föreslagna metoden ska integreras och om möjligt provas ut i den befintliga utvecklingsverksamheten.

Utbildning/inriktning:
Civilingenjör eller motsvarande inom Maskinteknik eller Industriell ekonomi med inriktning produktutveckling eller kvalitetsteknik. Examensarbetet kan också begränsas till att vara lämpligt för en högskoleingenjör eller motsvarande inom ovan nämnda inriktningar. För att lyckas med examensarbetet bör studenten vara initiativrik, brinna för sin uppgift och ha en förmåga att kunna översätta teori till praktik.

Tid/omfattning:
20 alt. 10 v heltidsstudier

Kontaktperson:
Johan Bylander, 070-270 51 31,[email protected]

Enhet, ort:
Metso Paper Sweden AB, Flash Drying & Baling Technology, Sundsvall


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.