Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-25

Undervisningsportal för ekokardiografi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en central del i modern hjärtsjukvård, och viktigt för blivande hjärtläkare. Det är dock tidsödande att få en bred utbildning i ekokardiografi och kan i många fall vara värdefullt att träna på ihopsamlade fall. Det finns nu en stor mängd patientfall i digital form som kunde användas för träning. Arbetet består i att skapa en webbplats med exempel i form av clips (korta videosekvenser), som kan användas dels vid några månaders träning i ekokardiografi, dels i efterhand som referens (för att illustrera typiska fall).
Webbplatsen bör erbjuda slumpning av fall där man kan ställa diagnos, men även sökmöjligheter för att hitta exempel på vissa tillstånd, och verktyg för att lägga in avidentifierade clips från befintliga bildarkiv.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.