Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-12-19

Produktionsteknik för katetrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning

CathPrint AB är ett relativt nystartat företag som är baserat på ett nytt sätt att tillverka olika typer av katetrar som innehåller elektroder och sensorer. Katetrarna görs av långa smala dubbelsidiga flexibla mönsterkort som rullas ihop till smala rör och fylls med lim. All elektronik fästs på mönsterkorten innan de rullas ihop till katetrar. Se http://cathprint.se/technology/our-technology för mer info.

En tillverkningsprocess för prototyper finns redan, men nu behöver tillverkningsmetoden industrialiseras. Dessutom kommer ett nytt lim att börja användas och härdningsförloppet för detta behöver optimeras. Det finns redan en maskin för tillverkning av katetrarna samt ett koncept för hur det hela ska gå till men för att automatisera och optimera tillverkningen behöver en modul för tillförsel av lim konstrueras och tillverkas samt processen trimmas in.

Eftersom katetrarna består av ihoprullade mönsterkort är dessas kvalitet av stor vikt. Olika typer av koppar, samt hur denna behandlas ger väldigt olika hållfasthet och detta behöver också undersökas. Eftersom tillverkningsprocessen påverkar kvalitén på korten har vi tänkt oss två examensarbeten som ska utföras parallellt där det ena arbetet fokuseras på tillverkningen och det andra på kvalitetstest och hur mönsterkortens motståndskraft mot böjningar kan förbättras. Kvalitetstesterna kommer att innebära en del programmering samt kräver viss kunskap inom elektronik.

Syfte

Att trimma in ett effektivt, säkert tillverkningsätt som ger katetrar med hög kvalitet.

Metod

Exjobb 1, Tillverkning

Arbetet med tillverkning genomförs i etapperna; Problemformulering, teoridel där limning och relevanta materialegenskaper hos lim och substrat gås igenom, val av metod, konstruktion och tillverkning av modul för dispensering av lim, praktiska tester, slutsatser och diskussion.

Exjobb 2, Kvalitetstest

Arbetet med kvalitetstest genomförs i etapperna; Problemformulering, teoridel kring koppar och polyimidens flexegenskaper, val av testmetod, praktiska tester, kvalitetstester och utvärdering, slutsatser och diskussion.

Examensarbetet kommer att utföras med handledning av personal på CathPrint samt underleverantörer inom konstruktion och limning.

Förväntat resultat

Efter examensarbetenas slut hoppas vi att katetertillverkningen fungerar och att katetrarna har en dokumenterat hög kvalitet så att tillverkningsmetoden kan användas för produktion.

Förkunskapskrav

Exjobb 1, Tillverkning
Grundkunskaper inom kemi, materiallära, medicinsk teknik och mekanik.

Exjobb 2, Kvalitetstest
Programmering, elektronik, materiallära/materialfysik, medicinsk teknik och mekanik


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.