Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-17

Solpaneler för elproduktion på flerfamiljshus (GH)Hjalmarsson _F

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är det tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt att använda hustak på flerfamiljshus för elproduktion med solceller?

En central fråga blir lagring av elektricitet. Det troligaste är att man måste ha en returledning för elström och en köpare av el på marknaden. Går det att lösa?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.