Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

Användarmanual

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dolphin Computer Access Ltd utvecklar mjukvaruprogam för personer med funktionshinder.
I gruppen som vi benämner funktionshinder finns många olika behov.
Vi utvecklar mjukvaruprogram för synhandikappade, blinda och personer med läs- och skrivsvårigheter.

Förslag på exjobb:
Skapa en lättförstålig beskrivning (användarmanual för ett mjukvaruprogram), sett ur ett användarperspektiv. Eftersom vi har att göra med personer med läs- och skrivsvårigheter är det ännu viktigare med en så instruktiv användarhjälp som möjligt, hur gör man det?
(Elev får ett program och ska utifrån att inte läst användarmanual skriva en ny användarmanual och illustrera den i form av ett text- och ljudmaterial, antingen använda talsyntes eller inläst mänskligt tal för att generera ljudet till texten.)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.