Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

Fyllningdammars förmåga att tåla överströmning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fyllningsdammars förmåga att tåla överströmning

Ämnesområde: Dammsäkerhet

Bakgrund:
Fyllningsdammar har generellt dålig förmåga att tåla överströmning. För att förbättra säkerheten täcks delar av dammen med exempelvis stora stenar eller betong. De olika metoderna har både för- och nackdelar och det är mycket viktigt att dimensioneringen av ingående komponenter utförs korrekt. Eventuella kombinationer av metoderna måste vara väl genomtänkta.

Det existerar utländska riktlinjer för dimensionering av exempelvis skydd av nedströmsslänten med sten, men tillämpbarheten under svenska förhållanden är oklar.


Problembeskrivning:
Examensarbetet går ut på att föreslå lämpliga helhetslösningar för överströmningsskydd av fyllningsdammar. Arbetsmaterialet är främst befintliga riktlinjer och kontakter med erfarna medarbetare.


Förutsättningar:
Omfattningen är 20 poäng och arbetet ska utföras under 2007 hos Vattenfall Research and Development i Älvkarleby eller hos en konsultfirma.

Du bör gå en civilingenjörsutbildning. Erfarenheter av dammfrågor och vattenkraft i allmänhet är meriterande.

Vid Vattenfall Research and Development genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranchen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan ska skickas till [email protected] senast den 2007-01-31 med e-mail och innehålla:

• CV med meritförteckning
• personligt brev
• förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktperson:
Per Sundqvist,
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
026-835 35,
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.