Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-13

Examensarbete i social nätverksanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid FOIs institution för beslutsstöd i Kista finns möjlighet för en eller två personer att göra ett examensarbete inom området social nätverksanalys. Syftet med arbetet är att delta i vidareutvecklingen av en programvara för visualisering av sociala (och andra) nätverk och beräkning av olika nätverksmått i det. Programvaran använder open source-paketen Prefuse och Jung för visualisering och beräkningar. Programmet är för närvarande ganska rudimentärt, vilket ger stora möjligheter för exjobbaren att delta i alla steg i utvecklingsprocessen. Utvecklande och implementering av metoder för visualisering och analys av dynamiska nätverk förväntas vara en viktig del av exjobbet. Implementering av iterativa metoder för analys kan också ingå. Det finns stora möjligheter för studenten/erna att själva påverka inriktningen på arbetet.
Slutresultatet från examensarbetet förväntas vara ett program som kan användas i användarexperiment. Resultaten från exjobbet kommer att användas i ett FOI-projekt som tar fram verktyg för underrättelseanalys inriktat på internationella militära insatser och i ett EU-projekt som handlar om analys av kriminella nätverk med polisiära myndigheter i olika länder som användare. Ett av EU-projektets syften är att integrera verktyg från flera olika leverantörer. Programmet måste därför kunna importera och exportera data i olika format.
Ersättning utgår för exjobbet, och det finns vissa möjligheter för studenten/erna att vara medförfattare på vetenskapliga artiklar som använder programvaran.
Lämplig bakgrund kan vara civ.ing. D, E F eller magisterprogram i datavetenskap eller motsvarande.
Förkunskapskrav: Goda kunskaper i Java, helst någon kännedom om databashantering, kunskap om social nätverksanalys eller visualisering är meriterande.
För mer information, kontakta Pontus Svenson, [email protected], 08-55 50 37 32, eller Per Svensson, [email protected], 08-55 50 36 96.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.