Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-19

Aktiv bullerdämpning av radialfläktar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Två examensarbetare söks till ett examensarbete inom Aktiv bullerdämpning av radialfläkt

Aktiv bullerdämpning är en metod som baseras på att man generar ett ljud som är lika starkt och i motfas till det ljud man vill dämpa. Då de två ljuden, dvs. det genererade och det oönskade ljudet, samverkar erhålls en dämpning av det oönskade ljudet.

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna att använda aktiv bullerdämpning för att reducera ljudnivån från en radialfläkt. Fläkten är inmonterad i en fläktenhet som idag används i byggnader för frånluftsventilering. Arbetet är indelat i två huvudsakliga delar: analys av ljudet från fläkten respektive implementering och utvärdering av olika metoder för aktiv bullerdämpning.

Omfattning: Examensarbetet avser mastersnivå och utförs av 2 studenter om vardera 30 hp.

Lämpliga förkunskaper: Grundläggande signalbehandling och mätteknik. Önskvärt är även kunskaper inom akustik.

Tidsperiod: Höstterminen 2007 alt. Vårterminen 2008


Kontaktpersoner:
Martin Larsson
[email protected] 0708-783846

Sven Johansson
[email protected] 0708-878708

Avdelningen för Signalbehandling
Blekinge Tekniska Högskola


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.