Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-30

Sensor-fusion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetes mål är att ta fram ett mjukvaru-baserat verktyg för att få fram olika parametrar för racing applikationer med hjälp av sensor fusion.
Inom racing vill man bl.a. se hur ett fordon rör sig för att kunna ställa in fordonet för optimal prestanda. En GPS ger bra information om position, men den är inte tillräckligt noggrann på en racing-bana. Ett sätt för att förbättra prestandan i positioneringen är med hjälp av sensor-fusion mellan en GPS och en IMU (Inertial Measurement Unit).

Målet med examensarbetet är att ta fram ett verktyg för att genomföra sensor-fusion ”off-line”, dvs. inte i realtid. Dessutom skall en genomgång göras av vilka andra intressanta parametrar än position som kan erhållas från ett sådant system eller från bara GPS/ IMU. En genomgång av de möjligheter som finns skall göras och de mest lämpade skall implementeras i verktyget.
Syftet är inte att i första läget ta fram ett grafiskt snyggt verktyg utan fokus skall ligga på sensor-fusionbiten samt mervärden från detta.

I projektet kommer kontakt med olika racingföretag och team att förekomma. Bl.a. kommer tester att genomföras tillsammans med ett racingteam.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.