Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-22

Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
AUTOSAR är en organisation med i princip alla stora biltillverkare och dessutom många underleverantörer som medlemmar. Syftet med AUTOSAR är att skapa en applikationsoberoende plattform bestående av ett antal programvarudelar som kallas BSM:er (Basic Software Modules) som kan tillverkas av olika tillverkare utgående från officiella specifikationer. För en tillverkare av en BSM är det viktigt att kunna få ett intyg/certifikat som visar att man följer AUTOSAR. Ett sådant intyg/certifikat är tänkt att utfärdas av en CTA (Conformance Test Agency) genom att exekvera tester specificerade i en CTS (Conformance Test Specification).

Uppgift
Uppgiften i detta examensarbete är att verifiera en BSM genom att bygga upp en avgränsad verifieringsmiljö med alla relevanta delar inkluderade för att kunna genomföra en verifiering i så stor överensstämmelse som möjligt med en tänkt CTA.

Projektplan
Vi söker två stycken studenter med goda kunskaper inom programmering. Projektarbetet bör motsvara 40 högskolepoäng (20 poäng per student). Arbetet skall utföras på SP Borås under våren och sommaren 2008.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.