Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Rumslig gestaltning av Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland. Företaget söker nu student (er) för att kunna utveckla Åsby hem & trädgårds interiör och profilering.Uppdragsgivare vill åstadkomma förändring på en eller flera av följande områden: Viss del av företagets
försäljningsytor Avdelning för barn/ungdom Växtutställning Konstutställning. Alternativt egna konstruktiva förslag på Åsby. Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.