Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
VVSsiffror.se är ett analyskoncept från Sharwa förlag, ett förlag med inriktning mot journalistik och analys runt näringslivet.

VVSsiffror.se är uppbyggt kring tre ben:

* Vår branschguide med samma namn
* Analyser och krönikor i facktidskrifter, framför allt VVS-Forum
* Konsulttjänster för de av våra kunder som vill ha fördjupade och specialanpassade analyser

Vår branschguide har funnits i ett drygt år och är lite av navet i verksamheten. Vi behöver veta mer om hur våra abonnenter upplever produkten, hur de använder den och vad som kan/bör förbättras. Därför avser vi att göra en större marknadsundersökning, som ska utgöra ett viktigt stöd för vår fortsatta produktutveckling och expansion.

Tanken är att intervjua samtliga kunder via någon form av enkät och fördjupade personliga intervjuer med ett urval.

Examensarbetet är tänkt att bestå av två delar, där själva undersökningen är en del och en sammanfattande rapport över resultatet med en utvecklingsplan för produkten den andra.

Arbetet kommer att sekretessbeläggas, då detta berör ett känsligt utvecklingsområde för vårt företag.

Närmare beskrivning av guideprodukten:
Innehåll
Guiden syftar till att täcka hela VVS-branschen. Det är en stor uppgift och vi bygger successivt vidare på produkten. I det här skedet innehåller guiden nyckeltal för runt 650 företag, från tillverkare, agenter och grossister till installatörer inom rör, kyl- och isoleringssegmenten. Successivt kommer fler företag att komma med, både inom dessa grupper och angränsande branschsegment.

Nyckeltal
Vi analyserar finansiella nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiering. Vår viktigaste externa källa är MM-Partner, ett databasföretag inom Bonnier-koncernen. Men vi beräknar och analyserar också ett omfattande eget material. Det ska framhållas att det inte är några nyckeltalslistor du köper av oss. VVSsiffror.se är en komplett produkt med kommenterande texter runt det digra siffermaterialet.

Utgivningsschema
Guiden ges ut i januari, maj och september varje år. Dessa månader är anpassade till de viktigaste bokslutsperioderna, för att vår produkt hela tiden ska kunna vara så färsk som möjligt.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.