Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-20

Ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om e-tjänster och mobila tjänster för studenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forskningsprojektet e-Student Passport har anslag från Vinnova för att ta fram en prototyp för en e-tjänsteagent, en e-Me, och drivs i samarbete med ett stort antal stora svenska och multinationella företag. Målet med projektet är att se över hur en personlig e-agent i tidsbesparingssyfte kan hantera rutinmässiga e-tjänster. Under projekttiden kommer målgruppen att vara högskolestudenter.

Exjobbet går ut på att i samarbete med oss göra en kartläggning av vilka e-tjänster och mobila tjänster studenter vill ha, och med utgångspunkt från detta forma kriterierna för e-Me-agenten. Projektet är ett tvåårsprojektet med start i somras, men exjobbet gäller för workpackage 2 som pågår under hösten 2005.

Projektet ägs officiellt av Umeå Universitet tillsammans med Stockholms Stad och Högskolan i Borås. Det faktiska arbetet kommer att ske centralt i Stockholm.

Detta är ett mycket meriterande exjobb som bör passa 1-2 studenter inom någon samhällsvetenskaplig disciplin, exempelvis ekonomer eller systemvetare, med ett genuint intresse för IT-frågor.

Ange som ärende e-Me exjobb.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.