Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-18

KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vikaskog herrgård ligger på Lilla Lindhult 1:4 i norra Skaraborg (¿Arns trakter¿) i Västergötland - 200 m över havet i böljande landskap bevuxet med blandskog och med inslag av ängar åkrar och mindre kärr. Flera sjöar och mindre vattendrag i området gör trakten attraktiv både för människor och djur. Området har sedan urminnes tider varit nyttjat som boställe.
Om detta vittnar fornlämningar från stenåldern till modern tid. Här finner vi gamla gravar, stenrör, stenrösen, fossila åkrar, fägator, husgrunder och annat.
Så vitt vi vet har det inte företagits någon seriös undersökning av dessa fornminnen. Därför önskar vi utfört:
- en undersökning om eventuell befintlig litteratur kring fornminnen på egendomen.
- en kartläggning av fornminnen på Vikaskogs herrgårds egendom, och deras placeringar på terrängkartan.
- ett förslag till vidare åtgärder beträffande bevarande och undersökningar.

Syftet är:
- att bevara fornminnen för vidare forskning
- att markera fornminnen och göra de tillgängliga för allmänheten
- att öka kunskap om forntidsmänniskan och hennes levnadsbetingelser i trakten
- att sprida den kunskapen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.