Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-16

Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Modanpassningsmetoden används för att analysera olika typer av övergångar i system av vågledare. I varje vågledare utvecklas de elektromagnetiska fälten i vågledarens egenmoder. Vid en övergång kopplas sedan modlösningarna ihop medelst randvillkoren för fälten. Resultatet blir att övergången kan beskrivas medelst en så kallad spridningsmatris, vilken anger hur de infallande moderna kopplar till de spridda moderna.
Metoden är speciellt användbar för de klassiska rektangulära och cirkulära vågledarna, vilka medger analytiska lösningar för vågledarmoderna. Vidare medger många typer av övergångar att själva anpassningen till stor del också kan göras analytiskt.
Examensarbetet handlar om att härleda och implementera modanpassningsmetoden för ett antal olika typer av övergångar. Resultaten presenteras genom någon form av animering (i Matlab). Målet är att ta fram en demonstrationsmodul, vilken är avsedd att användas inom fortsättningskurserna i teoretisk elektroteknik.

Huvudmoment:
Litteraturstudier av lösta fall.
Implementering av några typiska fall.
Applicera metoden på nya fall och implementera dessa.
Rapportskrivning och redovisning.

Lämplig bakgrund: Elektroteknik eller Teknisk fysik. Högre kurser i teoretisk elektroteknik och/eller matematiska metoder inom fysiken.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.