Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-16

Konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad innebär konkurrensutsättningen av drift- och underhållsverksamheten för Banverket och Vägverket? Ur politiskt-, historiskt-, och marknadsperspektiv. Hur ser framtiden ut vid en konkurrensutsättning och vilka aktörer kan vara aktuella? Vad vill myndigheterna och politikerna med detta?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.