Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-05

Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Iggesund Paperboard tillverkar högkvalitetskartong av kemisk och mekaniskmassa som bl.a. används till förpackningar för läkemedel och parfym. Kartongen byggs upp i flera skikt med kemiskmassa i ytterskikten och mekanisk eller kemiskmassa i centerskikten. Två viktiga kartongegenskaper är böjstyvhet/böjmotstånd och tryckegenskaper. Böjstyvhet/böjmotstånd är beroende av fiberskiktens E-modul och tjocklek. Genom att sänka densiteten hos fiberskikten kan ökad tjocklek erhållas utan att vikten per ytenhet ökar. Minskad malning av massan är ett sätt att sänka densiteten detta medför dock att styrkan inom skiktet minskar vilket kan orsaka körbarhets eller kvalitetsproblem. Tryckegenskaperna påverkas av bl.a. kartongytans jämnhet och färgabsorption. Jämnheten är i sin tur en funktion av, e.g. hur mycket kartongen har krympt och hur väl massan är formerad i de olika skikten.
Tidigare studier på KTH har visat att tillsats av xyloglukan till kemiska massafibrer delvis kan ersätta malning för att nå de önskade styrkeegenskaperna. Detta gav i sin tur en sänkning av densiteten hos materialet. Xyloglukan är en kommersiell tillgänglig produkt och utvinns ur tamarindfruktens kärnor som används i det österländska köket. Idag används xyloglukan i stor skala som bl.a. konsistensgivare och tillsatts till bomullstyger. Xyloglukan har för polysackarider unika egenskaper som gör att den samtidigt är lättlöslig och absorberas specifikt till cellulosa. Den har också visat sig ha positiva effekter på formationen hos papper genom att minska flockuleringstendenser.

Detta examensarbete avser att undersöka hur xyloglukan påverkar den kemiska och mekaniskamassan som används av Iggesund Paperboard.
¿ Undersöka hur tillsats av xyloglukan påverkar densitet-styrkeförhållandet för kemiskmassa. Utvärdering sker i form av enskikts labark.
¿ Undersöka hur tillsats av xyloglukan påverkar densitet-styrkeförhållandet för mekaniskmassa. Utvärdering sker i form av enskikts labark.
¿ Undersöka hur en xyloglukantillsats påverkar egenskaper hos en flerskiktskartong. Utvärderas på formetteark.
¿ Undersöka hur en xyloglukantillsats påverkar formationen och hygrostabilteten.

Arbetet utförs huvudsakligen vid KTH, och är i första hand avsett som examensarbete på en civilingeniörsutbildning.
Handledare är Gunnar Henriksson (KTH) och Johan Lindgren (IPAB).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.