Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-25

Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Solvus är ett av få företag i Sverige som är Microsoft ¿GOLD-certified¿ partner för att skötas kundsupport på Microsofts programvaror. På sitt kontor i Järvsö har man byggt upp en väl fungerande supportverksamhet för både datormjukvara och hårdvara. Man jobbar mot kunder över hela landet och har byggt upp unika kommunikationsmöjligheter via dator- och telefoni.

Företaget expanderar och etablerar kontor på andra orter, och har därför behov av att strukturera om sitt Intranet, bl.a. så att tillgång till information och säkert kan styras bättre.

Beskrivning

Ni ska:
1. Analysera Solvus befintliga Intranet-struktur
2. Utreda möjligheter och föreslå en ny struktur
3. Ni ska i utredningen beakta möjligheter till access via t.ex. handdatorer
3. Implementera hela eller valda delar av ert förslag

Det mesta Intranet materialet ligger i Microsoft miljö och SQL databaser. Ett väsentligt krav på den nya strukturen är att inloggning till Intranet ska ge användaren viss behörighet,dvs. vilket material man kan ta del av eller inte. En annan väsentlig aspekt att beakta är säkerhet, då användare kommer att logga in från andra orter eller via handdatorer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.