Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Optimering och validering av lakningmetoder för kvantifiering av lågmolekylära ämnen i återvunnen plastråvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet är ett samarbete mellan AnalyCen, Lidköping och Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi, KTH.

Lågmolekylära ämnen finns eller bildas i plastmaterial under framställning, användning och nedbrytning. I samband med återvinning av plast och utnyttjandet av återvunnen plast i nya produkter krävs en identifiering och kvantifiering av lågmolekylära ämnen. Arbete skall i simuleringsförsök åldra plast och exponera dessa för olika ämnen varefter lämplig extraktion/lakningsmetod väljs. De olika extraktionsmetoderna valideras så att totalhalter kan bestämmas. En rad olika extraktionsmetoder jämförs med avseende på effektivitet och selektivitet för olika lågmolekylära ämnen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.