Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kemiforskningsavdelningarna inom Biovitrum i Stockholm och Uppsala har behov av ett antal x-jobbare inom ämnesområdet organisk kemi. Forskningen är idag fokuserad på metabola sjukdomar, som t.ex. fetma och åldersdiabetes. De aktuella x-jobbsprojekten har anknytning till dessa terapiområden.

X-jobbsprojekten är knutna till pågående forskningsprojekt inom organisk kemi och läkemedelskemi. Nivån och svårighetsgraden på de föreslagna arbetena är vald så att såväl x-jobbare som Biovitrum skall kunna få behållning av resultaten. Förutom rent organiskt syntesarbete innefattar arbetet även analyser med hjälp av HPLC, GC, MS, NMR. Datorbaserad litteratursökning (med handledning) är integrerad i projekten. Projekten spänner ofta över ett brett område inom organisk kemi, vilket innebär att reaktionstyper såsom kondensationer, annuleringar, alkyleringar/ acyleringar, heterocykliska transformationer, oxidationer, reduktioner, functional group transformation, solid supported / fast-fas syntes, stereokemi och Pd-katalyserade transformationer kan vara vardagsmat.

Förkunskapskrav: Kurser omfattande 20 poäng i organisk kemi samt ytterligare kemikurser motsvarande minst 10 p. Projekten avslutas med en skriftlig rapport, samt ett seminarium på kemiavdelningen Biovitrum.
Skicka in ditt CV med betygsutdrag till oss om du är intresserad!

Planerad start: VT 2003.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.