Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-10

Utveckling av system för m2m-kommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget m2m Communication utvecklar och distribuerar produkter och tjänster för trådlös kommunikation inom m2m (machine-to-machine). Företaget utvecklar adaptrar med mikroprocessorer och andra produkter som används för övervakning och styrning av maskiner som exempelvis frysar, dörrar, automater, hissar och transformatorstationer. Kommunikationen sker vanligtvis via GSM. Kundnyttan är sänkta kostnader, ökad snabbhet och förenklad övervakning.

Uppdraget: Examensarbetet består i att skapa ett Internet-baserat system för datainsamling och styrning av GSM-anslutna maskiner. Den insamlade datan kan vara temperatur, flöde, tryck, vibrationer, spänningsfall, ljudnivå med mera. Vid förändringar i datan ska larm skickas ut (e-post eller SMS) och automatisk styrning av maskinerna ske. Insamlad data sparas i en databas för uppföljning och utvärdering. Systemet ska vara oberoende av maskin och bärarmedium, samt ha ett användarvänligt gränssnitt. Om så önskas kan uppdraget utökas till att omfatta två examensarbetare.

Arbetsupplägg
1. Analys av dagens system och användning.
2. Utveckling av systemet.
3. Implementation av systemet.
4. Presentation och dokumentation.

Arbetsplats
Företaget erbjuder marknadsmässiga villkor och ett väl utfört examensarbete öppnar många möjligheter. Resor till samarbetspartner och legotillverkare, såväl inom som utom landet, kan förekomma. Huvuddelen av arbetet kommer att ske i företagets ljusa och trevliga lokaler i Bromma.

Kunskapsprofil: Databasprogrammering och radiokommunikation.

Ansökan skall senast inkomma till företaget fredagen den 30 augusti per e-post. Ansökningar kommer att behandlas löpande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.