Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Kundprojekt Internetsurfning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OneAlyze gör analyser av marknadsrespons åt olika företag för att utröna inom vilka områden dessa företags mest intressanta kunder finns, samt hur dessa kunder ser ut m a p olika s k geodemografiska parametrar. Responsanalyserna utgår ifrån kundregister, telefonväxel-loggar och internetsurfning. Tanken med denna typ av responsanalys är att analyserna ska vara enkla, snabba och göras utan manuellt arbete till skillnad från OneAlyze:s konkurrenters ordinära marknadsanalyser, vilka görs batchvis i allmänhet enbart baserade på kundregister. Detta innebär att OneAlyze:s kunder kan få analyser till ett lägre pris och med dagsaktuell information om sin marknad. För att åstadkomma detta krävs ett system med helautomatiska processer och standardpresentationer av analyser. Krav finns både på snabba standardlösningar samt på mer avancerade kundanpassade lösningar.

Syftet med examensarbetet är att utveckla en applikation som kan producera en standardrapport innehållande en analys av besökare till en av OneAlyze:s kunders hemsida. Önskemålet från kunden är att kunna skicka ett erbjudande till de områden inom sitt geografiska sk upptagningsområde där intresset är störst varje månad, samt att få en snabb analys av målgruppens geodemografiska sammansättning för att på så sätt bättre kunna utforma ett budskap.

Uppgiften består i att inom ett större projekt utveckla en standardapplikation för en kund. I uppgiften ingår att använda webloggar för att mäta trafik till kundens hemsida och göra en koppling mot SCB för att få fram postnummer för anställda inom organisationer, göra en analys av besökare samt presentera resultatet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.