Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-03

Analys och provning av svetsade provstavar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Volvo CE, SSAB, FOI och KTH har under ca 15 år samarbetat i olika F&U projekt inom dimensionering, utmattningsegenskaper, optimering samt i ökad omfattning produktionsrelaterade frågor. I dessa projekt har vi samarbetat med svenska och nordiska företag och institutioner. F n deltager KTH, Volvo CE och SSAB tillsammans med 18 nordiska deltagare i ett NI- projekt med titeln

FE-design 2000 Bättre utnyttjande av höghållfast stål genom framtagning av rationell FE-baserad dimensioneringsteknik för komplexa svetsade strukturer

Projektet vilket startade 2000 och har i Sverige sammanförts med 2 andra projekt inom det Fordonstekniska Forskningsprogrammet. I NI-projektet deltager doktorander, forskare samt specialister från Finland, Norge, Danmark. Flera av projektdeltagarna är aktiva inom IIW (International Institute of Welding) speciellt inom kommissionerna för utmattning och dimen-sionering av svetsade komponenter varvid projektet koordineras med pågående internationella aktiviteter inom ett 30-tal länder.

Föreliggande förslag till examensarbete innebär att analysera och utmattningsprova ett antal olika typer av svetsprovstavar vid olika lastfall. I arbetet ingår:

- Analys av svetsgeometrier och jämförelser med parametiriserade FE-modeller.
- Utvärdering av sekundära effekter vid utmattningsprovning
- Genomförande av utmattningsprov
- Analys av defekter samt linjära brottmekaniska analyser.

Arbetet utföres på KTH, Inst f Flygteknik i samarbete med doktorander, forskare samt specia-lister från Volvo CE och SSAB. Kunskaper i utmattning, FEM och LEFM förutsättes.
Arbetet lämplig för en eller två teknologer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.