Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Stor blev mindre som skall bli större (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tuna Trafik AB har för två år sedan köpts upp av en delägare. Ägaren har lagt stor kraft på att stabilisera rörelsen. Företaget har sex bussar i trafik, man har bl a skolskjutsar, beställningstrafik m m. Idag vet man att nyttjandetiden per buss går att utöka väsentligt. SJ:s tågtider och kostnader samt kollektivtrafikens forna stora subventioner bör bädda för nya förutsättningar för bussföretagare. Uppdraget är kartlägga kundkategorier, upphandlingsförfaranden och andra potentiella marknader för att sedan utarbeta en plan och strategi för kundbearbetning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.