Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-29

IT och GIS som stöd för skogsnäringen (Ljusdal 2)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nu skall utföra en state-of-the-art studie om hur IT i allmänhet och GIS i synnerhet kan användas i Mellanskogs verksamhet. Ni skall beskriva tillgängliga möjligheter och hur våra skogsägare effektivare kan utnyttja dessa för att öka sin konkurrenskraft. Se mer information www.claravallis.com eller www.mellanskog.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.