Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Konstruera 100 kW generator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dagens elkraftgeneratorer är baserade på 100 år gammal teknik och ofta framtagna för standard-tillämpningar. I intervallet kring 100 kW effekt används ofta asynkrona elmotorer som generato-rer. Dessa har flera brister, bland annat måste de vara kopplade till växelströmsnätet för att kunna fungera, vilket ofta leder till att anläggningar för förnyelsebar elkraft, baserade på dessa genera-torer, lider av mycket påtaglig suboptimering. Examensarbetet handlar om att nykonstruera en generator i 100 kW-området med moderna hjälpmedel, moderna material och siktet inställt på förnybar kraftgenerering.

Uppgiften består i att:
* Konstruera en ny generator med avancerat CAD-system
* Optimera konstruktion, framställa ritningar och beställa delar
* Genomföra konstruktionen i samarbete med verkstad
* Utföra verifierande prov av konstruktionen
* Rapportera arbetet

Lämpligt för 2 eller fler teknologer från E eller F Examensarbetet är avsett att utföras vid avdelningen för Ellära och Åskforskning vid Uppsala Universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.