Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-23

Visualisering av statistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Scila utvecklar mjukvara för handelsövervakning på värdepappersmarknader. Företaget har både nationella och internationella kunder. I en övervakningsapplikation samlas en stor mängd statistik. Att visualisera denna statistik i grafer, diagram och tabeller är en av hörnstenarna i applikationen.

Uppdrag:
Att undersöka och implementera visualisering av statistik på ett ett för slutanvändarna användarvänligt och tydligt vis.

Teknik:
Java, Spring Framework, JFreeChart, Swing, Eclipse

Vi söker dig som är intresserad av avancerad javautveckling och grafik. Intresse av finansmarknaden ses som positivt. Uppdraget kan med fördel utföras av två personer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.