Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-21

DVB avkodning för Android

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avsikten med arbetet är att undersöka framtida möjligheter i digitalboxar (set top box) med avseende på hantering av digitalt strömmade media.
Examensarbetet ska utföras på Syntronics kontor i Kista men resor till Gävle/Linköping kan förekomma.

Syntronic vill att examensarbetaren skall undersöka nuvarande och framtida standarder för utsändning av media.
En bred förstudie skall genomföras med avsikt att redovisa alla nuvarande och framtida standarder av DVB och alternativa tekniker. Dessa tekniker skall undersökas och deras krav på HW, licenser mm ska redovisas. Även krypteringsteknikerna ska hanteras.
Efter förstudien skall en implementation av någon av teknikerna göras där förslagsvis en existerande DVB-T signal decodas och visas på en skärm.
All detta skall utföras i ett Androidsystem. Förslagsvis med hjälp av ett Beagle board och en USB-mottagare. Skärmen får med fördel vara ansluten via HDMI/DVI. Att sätta upp Androidsystemet och utvecklingsmiljön ingår i examensarbetet.

Studenten ska göra en tidplan där man sätter upp viktiga milstolpar för projektet.


Rapporten ska skrivas på engelska och utformas enligt Syntronics krav.


Studenten förväntas leverera en utvärdering av olika DVB tekniker , dess omgivande krav på HW/SW. Studenten förväntas även implementera en lösning i ett Androidsystem baserat på befintlig HW.

Det fullt möjligt att i en diskussion förändra ex-jobbet så att det passar studenten.

För ytterligare information, kontakta David Näslund 08 632 3300

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.